Priser/takster

Alle priser er eksl. moms

Driftsbidrag:
Fast bidrag pr. vandmåler – halvårligt - kr. 225,00
Vandforbrug – pr. m3 - kr. 3,25
Grøn statsafgift – pr m3(statens takst) - kr. 6,37
Ændres hvis staten laver ændringer!

Særafgifter:
Rykkergebyr - kr. 50,00
Genåbningsgebyr - kr. 1000,00


Tilslutningsafgift:
Hovedledningsafgift pr. byggegrund - kr. 1800,00
Tilslutningsafgift for enfamilieshuse og fritidshuse
pr. m2 grundareal
(betales for min. 1.000 m2 og max 1.399 m2) - kr. 9,00
Tilslutning for erhvervsgrunde pr. m2 grundareal - kr. 9,00
Tilslutningsafgift for øvrige ejendomme samt ekstraordinært ledningsarbejde beregnes efter bestyrelsens skøn

Betalingsterminer:
Det årlige vandforbrug opkræves bagud over 2 terminer, og er forfalden til betaling den første hverdag i månederne april og november.
Tilslutningsafgift betales forud for stikkenes etablering. Bestyrelsen kan dog tillade, at der i stedet stilles bankgaranti på foranledning for beløbet.

Generelt:
Der skal gives Kollund Vandværk mulighed for at syne alle nye installationer inden tildækning/indstøbning.

Etablering af stik og stophane fra forsyningsledningen til grundgrænsen udføres af Kollund Vandværk. Vandmåler forskruninger mv. udleveres ved henvendelse til Kollund Vandværk.